Nemocnice a polikliniky 

Systém zabezpečuje správcom nemocníc a polikliník  možnosť regulovať teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach, na základe ordinačných hodín, prípadne v izbách podľa obsadenia pacientami. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú miestnosť individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove.

Úspora až do 

%

Vykurovanie podľa ordinačných hodín a obsadenosti izeb

Regulovanie teplotypodľa obsadenia pacientmi

Centrálne ovládanie regulácie vykurovania cez PC a smartfón.

>

Možnosť rozšíriť systém o reguláciu osvetlenia alebo napojenie na prístupový systém