Školy

 

 

Príklad: Trieda 1.A má vyučovanie od 8.00 do 14.00, 2.B do 15.30, v jedálni sú žiaci len medzi 11.00 – 13.00 a po 15.00 družina. Systém IQRC zabezpečí vykurovanie len v tomto čase pre každú miestnosť individuálne. To isté učebne, zborovne, kabinety, telocvičňa. Vyučovací rozvrh je tým povýšený na program systému. Bežné systémy začnú „kúriť” o 8.00, 

Úspora až do 

%

Vykurovanie podľa pracovnej doby zamestnancov

Monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove

Centrálne ovládanie regulácie vykurovania cez PC a smartfón.

>

Možnosť rozšíriť systém o reguláciu osvetlenia alebo napojenie na prístupový systém